วิธีการสมัคร
สมัครเพื่อรับบริการดังนี้


ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้กับพนักงาน t-ibcbet


How to register Step1

**ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง


How to register Step2

ส่วนของการใช้งาน ZenyMall


ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้กับพนักงาน t-ibcbet


How to use Step1

เมื่อทำการเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที่ ZenyMall เพื่อแลกของรางวัล


How to use Step2

ท่านสมาชิกสามารถ sign in ผ่านหน้าเว็บ zenymall.com ได้โดยตรงเช่นกันแต่ ต่อท้าย user ของท่านให้เติม @t-ibcbet


How to use Step3